Beretningen 2016 - Nakskov Amatørscene

Go to content

Beretningen 2016

Generalfors.

Formandens beretning 2015-2016
Endnu et år er gået, og vi skal lige se lidt tilbage på endnu et spændende år, allerede ugen efter en velbesøgt generalforsamling d. 19. marts, gik det løs med første forestilling – Elefanthuens 9 liv 28.-29. marts, en fantastisk forestilling som Anne, sammen med børnene og alle sine dygtige hjælpere, havde sat sammen.
Allerede d. 8. april var der gang i huset igen, denne gang med det første planlægningsmøde til vort store jubilæumsshow 8.9.og10. april i år, der blev denne aften nedsat en styregruppe bestående af: Lasse Christensen – Jørgen Pedersen – Poul Erik Østergård – Steen Pedersen og Svend-Erik Lohse. Senere er det blevet Steen Pedersen som musikalsk leder og Lasse Christensen som instruktør på forestillingen, med Johnna Østergård lige bag og klar med det skarpe blik.
Der blev også denne aften foreslået at kontakte gamle medlemmer som evt. ville være med i forestillingerne, det viste sig dog senere at der ikke var nogen af de adspurgte der havde interesse i dette.
Allerede d. 27-28. og 31. maj var der igen et hold der var klar med en forrygende kabaret med solsange, og allerede under prøverne var der igen bud efter amatørscenen til både fjorddage og kulturaften, det blev dog kun til kulturaften, hvor vi kunne stille med et festligt hold, til at underholde ved den gamle skobutik i Nygade.

Der er hele tiden meget stor bevågenhed omkring Nakskov Amatørscene, mange besøger vores hjemmeside og FB, når vi skal kontaktes, og vi mærker helt tydeligt, at det kommer flere henvendelser når nogen vil lave forskellige tiltag, der kræver gode kræfter, sidst kunne vi, via udsendelse gennem vores mail system, opfordre medlemmerne til at hjælpe med forestillingerne, Fuglene over sundet, hvor Birgit Schwartz med familie var med, og nu Lykke og Fremgang, hvor en af vore unge talenter, Luna, er med, det er dejligt når vore medlemmer også på den måde kan sætte Focus på Amatørscenen.
Arthur ville også gerne igen i år have glædet os med et godt teater stykke, efter den store succes med den grønne elevator, desværre var der mange komplikationer med at skaffe stykket, og siden har det vist sig at meget skulle ændres, for at tilpasse det til vores teater, så desværre var det ikke nu vi fik den glæde, men det er godt at have noget til gode, så mon ikke han finder på noget lige pludselig.
Året fyldes jo meget af det store jubilæumsshow, men ind imellem er der jo mange andre ting der ikke må glemmes, bl.a. vores bar ved teatret, de´r drejer det jo sig om, at forholdene omkring alle de frivillige hjælpere er så optimale som muligt, derfor er der i år indkøbt ny barkøler, og naturligvis også afholdt en af de traditionsrige fester, som alle ser frem til hele året, hos Arthur og Ingrid, stor tak til jer to, og hele holdet for et fantastisk arbejde.
Selve Huset Lienlund har også fået lidt mere Focus end ellers, i september blev der for første gang afholdt et brugermøde, hvor alle foreninger, der bruger huset, var til et møde omkring bl.a. rengøring, det har resulteret i et lille løft, med hensyn til lidt mere rengøring, og papirholdere på toiletter, rengøringsartikler, nye vinduer i systuen og forskellige små reparationer, alt i alt en bedre kontakt til kommunen som vi vil benytte os af.
Børnegruppen har igen i efteråret barslet med en forestilling, denne gang blev det et stykke med titlen, hvor blev julen af, der er lagt mange kræfter i både af Bibi, og ikke mindst af hjælperene, for at få det færdigt som juleforestilling, der har været lidt frustration omkring forløbet med at Bibi selv skriver stykket, bestyrelsen ser helst et færdigkøbt stykke, men at Bibi er en fantastisk drama lærer, vil vi ikke lægge skjul på, og derfor vil vi gerne gå langt, for at disse to holdninger kan mødes, så alle føler at det er sjovt at lave teater, især med børn, da det jo er vores forenings fremtid.
Efter et hyggeligt medlemsmøde i december, med masser af gløgg og æbleskiver og et dejligt langt sanghæfte, desværre for en gangs skyld med for få deltagere, var der allerede gang i jubilæumsforberedelserne i februar hvor vi d. 11. februar kl. 16-18 fejrede vores 70 års jubilæum med en reception, og samtidig havde vi erfaret at Åse Sonne havde 60 års jubilæum samme dag, så dagen fik utrolig megen bevågenhed fra pressen, både på dagen og op til dagen, som i øvrigt blev en helt igennem fantastisk dag, og det med pressen er faktisk noget vi nyder megen goodwill af, så derfor stor tak skal lyde herfra til vores journalister og fotografer, og også medlemmerne der er med til at skabe de gode historier, så vi har noget de vil skrive om, i det hele taget er det vel også her jeg må sige endnu engang – tak alle sammen fordi I gør det så let for mig at være formand, det er altid en fornøjelse at komme her og være en del af et fantastisk team.
Ved Generalforsamlingen her i dag skal vi også tage afsked med en af vore suppleanter – som vi jo har en god tradition for, altid deltager i bestyrelsesmøderne – Leif Håkonsen, det har måske været bestyrelsens mest stille medlem, som der blev sagt ved et møde, men ikke bestyrelsens mindst aktive, Leif vi skylder dig og ikke at forglemme, Aida, I er et par hvor det er svært at nævne det ene navn alene, I får altid alting til at fungere, når der er noget praktisk der skal laves, det er sjovt at betragte jer når I får de hvide skjorter på med Amatørscenens logo, så bliver det ikke mere professionel service for medlemmerne, og alle vore gæster her i huset, tak fordi du har lovet, at det laver vi ikke om på, så vi kan stadig regne med, at vi bare kan læsse alle opgaverne over på dig, som vi plejer, og ikke mindst at du også giver os, og alle andre, den glæde det er når du tager teater kasketten på og går på scenen.
Hvert år har vi tradition for at uddele årets buket, til et medlem der på en særlig måde skiller sig ud fra mængden, og det har igen i år været en let opgave, tror vi alle er enige om at Laila har gjort en forskel, siden hun blev valgt som suppleant, både i børnegruppen, og med den energi hun lægger for dagen, hver gang der skal være noget her i huset, eller når vi udad til skal vise flaget – som nu i jyske bank, hvor hendes kreativitet folder sig helt ud. Tak Laila fordi du ikke finder dig i, når nogen vil have det som vi plejer.
Til sidst vil jeg endnu engang takke bestyrelsen for et godt samarbejde, og ikke mindst fordi der altid er nogen der sørger for, at bestyrelsesmøderne er noget man meget nødig svigter, grundet den hyggelige atmosfære, og fordi vi er spændt på, hvad der nu er fundet på, af lækker overraskelse indenfor det kulinariske.
Så nu vil jeg overlade uddybningen af regnskabet til vores helt fantastiske sekretær-kasserer og allestedsnærværende Poul Erik.
Men inden da skal vi lige udbringe en skål for vores forening.
Velkommen til  Nakskov Amatørscenes hjemmeside.
Her finder du oplysninger om foreningen.
                                                                                                                                                             Nakskov Amatørscene blev etableret ved den stiftende generalforsamling 11. februar 1946

Back to content