Generelt - Nakskov Amatørscene

Go to content

Generelt

Medlemmerne

Nakskov Amatørscene er en forening, der er hjemmehørende i Nakskov.
 
Medlemsgruppen indeholder både voksne og børn, aktive og passive medlemmer, og til at sikre at alt foregår i henhold til de vedtagne love, har man en bestyrelse bestående af 5 medlemmer + 2 suppleanter. Bestyrelsen vælges på generalforsamlingen, der ligeledes afvikles i henhold til den i lovene aftalte dagsorden.
 
Der afholdes generalforsamling hvert år i perioden 1/1 - 31/3. På generalforsamlingen vælges ligeledes formanden for foreningen, hvorefter bestyrelsen konstituerer sig selv.
 
Bestyrelsen antager instruktør til de enkelte forestillinger. Instruktøren besætter forestillingens roller, men kan ved besættelsen konsultere det på generalforsamlingen valgte rolleudvalg. Alle medlemmer har ret til at aflægge prøve på en hvilken som helst rolle. Afgørelsen er dog altid instruktørens. Lovene er i store træk de samme, som blev vedtaget i 1946, men er dog blevet modificeret løbende.
 
Der betales et årligt kontingent på 100 kroner (2019). Girokort sendes ud til medlemmerne i oktober måned, og kontingentet for det kommende år skal være betalt inden 30. november, for at stemmeretten ved generalforsamlingen bevares. Unge under 18 år er kontingentfrie.
 
 
Når man er med i en af Amatørscenens forestillinger, er man også medlem af Nakskov Amatørscene. Vi har dog det princip, at der i indeværende år ikke skal betales kontingent. Forhåbentlig vil man, efter at have medvirket i en forestilling, fortsat gerne vil være medlem af Amatørscenen. Så betaler man kontingentet for det kommende år på girokortet, der udsendes i oktober måned.

Velkommen til  Nakskov Amatørscenes hjemmeside.
Her finder du oplysninger om foreningen.
                                                                                                                                                             Nakskov Amatørscene blev etableret ved den stiftende generalforsamling 11. februar 1946

Back to content